Podologia – co to znaczy?

Podologia – co to znaczy?

Podologia to specjalizacja z zakresu ochrony zdrowia.

Specjalność dotyczy diagnostyki medycznej, chirurgicznej, terapeutycznej, strukturalnej, mechanicznej, ortopedycznej i wspomagającej oraz / lub leczenia schorzeń, stanów i zaburzeń stopy ludzkiej. Synonim (y): chiropractic, chiropody, chiropodiology, policy, chiropodromy.

Podiatrzy wykonują również zabiegi, które mają na celu skorygowanie lub poprawę niektórych stanów stóp, w tym deformacji stóp, problemów ze stopami, chorób stóp, chorób, stanów i zaburzeń stóp. Podiatrzy są przeszkoleni i mają doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń, stanów i zaburzeń stóp.

Podiatrzy są licencjonowani przez American Academy of Podiatric Medicine. Ich specjalizacja opiera się na wyszkoleniu, doświadczeniu, wiedzy, umiejętnościach i specyficznych potrzebach pacjentów. Są przeszkoleni do świadczenia pełnego zakresu usług związanych z opieką nad pacjentem. Podiatrzy diagnozują schorzenia, diagnozują i leczą schorzenia oraz świadczą usługi terapeutyczne w zakresie swojej specjalizacji.

Lekarze podiatrzy posiadają uprawnienia do wykonywania operacji kręgosłupa i opieki terapeutycznej. Mają kwalifikacje do wykonywania diagnostyki obrazowej, prześwietlenia, testów laboratoryjnych i zabiegów chirurgicznych, aby pomóc w diagnozowaniu, leczeniu, łagodzeniu objawów lub zapobieganiu chorobom.

Podiatrzy muszą przejść określone specjalistyczne szkolenie, zanim będą mogli wykonywać zawód podiatry. Muszą uzyskać tytuł licencjata na akredytowanej uczelni lub uniwersytecie i uzyskać zatwierdzony certyfikat, zanim będą mogli zostać podologiem. Wszyscy podiatrzy muszą zdać egzamin pisemny i ustny, aby uzyskać certyfikat komisji.

Podiatrzy muszą również ukończyć stypendium z zakresu podologii. Stypendium trwa jeden rok. Podczas stażu podiatra musi pracować pod nadzorem lekarza podiatry. W tym czasie podiatrzy poznają wiele aspektów podologii, takich jak diagnostyka, terapia, fizjologia, anatomia, procedury kliniczne, badania, nauczanie i metody badawcze. Wymaga również od lekarza wskazania właściwego sposobu świadczenia usług.

Lekarze podiatryczni są często określani jako „lekarze podiatryczni”.

Tytuł „podiatryczny” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „stopę”. Jest często używany do opisania lekarzy leczących określone schorzenia stóp. Podiatrzy nie mogą wykonywać operacji, z wyjątkiem sytuacje awaryjne.

Podiatrzy są uprawnieni do wykonywania podologii we wszystkich stanach Ameryki, o ile przestrzegają przepisów stanowych dotyczących podologii. Zanim zostaniesz lekarzem podologiem, musisz ukończyć program składający się z dwóch lat zajęć z edukacji ogólnej oraz czteroletniego stypendium z zakresu podologii. Musisz mieć tytuł licencjata, zdać egzamin, zdać test pisemny i być członkiem Akademii Medycyny Podiatrycznej.

Istnieje kilka szkół, które oferują programy dla osób, które chcą specjalizować się w medycynie podiatrycznej. Jeśli jednak nie spełniasz powyższych kryteriów, najlepiej przyjrzeć się innym praktykom podologicznym.

Aby zostać lekarzem pediatrą, musisz mieć doskonałe umiejętności komunikacyjne. Musisz umieć słuchać pacjentów i wyjaśniać ich obawy. Musisz być w stanie zapewnić dokładne i terminowe leczenie. Niezbędna jest również Twoja wiedza z zakresu anatomii i fizjologii.

Oprócz poznania podstaw podologii, musisz przejść rygorystyczny egzamin Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego Podiatric. (APMA), aby udowodnić swoją wiedzę z dziedziny medycyny i potencjalnym pracodawcom.

Aby zostać lekarzem podologiem, będziesz musiał przejść przez szereg programów rezydencyjnych. Program można ukończyć na swoim kierunku studiów lub na uniwersytecie.

Szukając pracy lekarza podiatry, wiele stanów wymaga, abyś miał minimalną liczbę godzin faktycznego doświadczenia w pracy pod nadzorem podiatry, zanim będziesz mógł wykonywać zawód podiatry. Musisz mieć tytuł licencjata z określonym doświadczeniem jako podiatra, zanim będziesz mógł uprawiać podologię w większości stanów. W niektórych stanach musisz mieć ponad trzy lata doświadczenia w pracy jako podiatra, zanim zaczniesz ubiegać się o pracę jako lekarz podolog.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *