Regulamin uczestnictwa w zajęciach

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, zapoznanie się z regulaminem Alivio oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej. Nawet z jasnymi instrukcjami istnieje możliwość urazu. Moim obowiązkiem jest skonsultować się z lekarzem w sprawie mojej zdolności do udziału w zajęciach.

  2. Moim obowiązkiem jest poinformować prowadzącego sesje o stanie mojego zdrowia (np. choroby, dolegliwości, przebyte operacje i urazy, problemy z kręgosłupem, złe samopoczucie) przed rozpoczęciem zajęć.

  3. Kobiety ciężarne są zobowiązane do poinformowania o tym prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć.

  4. Ćwiczymy boso, obuwie zostawiamy przy wejściu do sali, wartościowe rzeczy zabieramy ze sobą na salę ćwiczeń.

  5. Jako uczestnik zajęć jestem zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia prowadzącemu pogorszenia samopoczucia, bólów czy nietypowych objawów pojawiających się w trakcie lub po zakończeniu zajęć.

  6. Alivio nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, dolegliwości i chorób, na które cierpią uczestnicy także w przypadki braku świadomości z ich strony co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.

  7. Alivio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych u uczestników w trakcie trwania zajęć, jak również za uszczerbek lub pogorszenie stanu zdrowia związane z wykonywanymi ćwiczenia.

  8. Zabrania się pomocy czy udzielania wskazówek innym uczestnikom zajęć, chyba że prowadzący wyraźnie udzielił zgody.

  9. Zajęcia są całością, dlatego należy przybywać punktualnie i pozostawać do końca. Nie należy wychodzić w trakcie trwania zajęć lub przed ich zakończeniem. Każde spóźnienie się rozprasza innych uczestników.
Copyright (c)2016, All Rights Reserved.